Nadere afspraken met klanten

 1. Om continuïteit te waarborgen wil ik aan de klanten voorstellen dat er beperkt wordt gewerkt en alleen essentiële werkzaamheden worden gedaan zoals de containers buiten zetten, entrees netjes van VvE’s en liften knap; kan dat?
  Ja dat kan, zoek vooral het overleg met de klant gelet op de bijzondere omstandigheden.
 2. Vraag of er gespecialiseerde bedrijven zijn om de kantoren schoon te maken als er sprake is van een corona-uitbraak. Volgens een leverancier zijn die bedrijven er.
  Elk zichzelf respecterend schoonmaakbedrijf moet een schoonmaak kunnen doen. Virussen leven slechts korte tijd en met normale middelen is dat heel goed te doen, wellicht als de opdrachtgever dat wil toch iets aanpassen aan middelen. Belangrijk is dat contactpunten en sanitair vaker schoongemaakt worden.

 3. Opdrachtgever vraagt hoe schoonmaakbedrijf extra gaat schoonmaken ivm corona en wat ze doen?
  Gewoon goed schoon blijven maken als altijd, misschien iets vaker. Richtlijnen van het RIVM: contactpunten vaker schoonmaken, sanitaire wellicht iets vaker schoonmaken, gebruik van speciale middelen is niet nodig, zeep werkt prima, soms is gebruik van alcohol ook op zijn plaats, zorgen voor een goede (persoonlijke) hygiëne, instructies verspreiden over handen wassen, begroeten etc.
  Hoeveel zin heeft extra poetsen?
  Het helpt om contactoppervlakten goed schoon te houden omdat het virus kortstondig kan overleven op deze oppervlakten. Denk bijvoorbeeld aan trapleuningen, deurkrukken, kranen, telefoons etc.

 4. Als er veel wordt gewerkt in trappenhuizen dan valt bij schoonmaak in portalen niet altijd te borgen dat de juiste afstand gehouden kan worden (minimaal 1,5 meter). Het is onvoorspelbaar wanneer bewoner deur open doet en naar buiten komt. Hoe dit af te stemmen met opdrachtgever (wel/niet werken) en hoe met werknemer?
  Treed in overleg met de opdrachtgever. Maak werkafspraken over het coronavirus en vraag of dit als mededeling onder de bewoners verspreid kan worden (mededelingenbord, mededeling in het trappenhuis/op de deuren/in de lift).
  Strekking van de mededeling: Het trappenhuis wordt schoongemaakt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Houd daarbij rekening met de schoonmaker, door gepaste afstand te houden. Wacht even als hij/zij aan het werk is of kies een andere route. Geef als het mogelijk is de werktijden aan.
  Als u beschikt over waarschuwingsborden (slipgevaar!), zet die dan neer met de corona-afspraken (wacht even, houd afstand etc.).

  Panden sluiten/minder vaak schoonmaken of zelfs helemaal niet meer

 5. Mijn klant heeft zijn pand gesloten. In de tussentijd wil hij minder/geen diensten van mij afnemen. Mag ik wel gewoon factureren?
  De schoonmaakwerkzaamheden die zijn vastgelegd in het contract moet de klant betalen, zelfs al verleen je de diensten niet langer, op verzoek van de klant. Het bedrijfspand staat er nog steeds en kan in principe worden schoongemaakt. Sluiting is daarmee een keus van de klant. Hij kan zich daarom niet beroepen op overmacht, tenzij er in de inkoopvoorwaarden iets anders is overeengekomen (bijvoorbeeld een uitbreiding van de definitie van ‘overmacht’). Check wel of de inkoopvoorwaarden op de juiste wijze zijn toegepast.

  We adviseren om in gesprek te gaan met de opdrachtgever: is er geen andere oplossing mogelijk, bijvoorbeeld het uitstellen van werk? Neem de kosten niet zomaar voor eigen rekening; als je vrijwillig (want niet contractueel gebonden) een opdracht inlevert, kun je die niet meenemen in een eventuele aanvraag voor een werktijdverkortingsvergunning en bijbehorende deeltijd WW-uitkeringen.

  Check ook of het contract de opdrachtgever toestemming geeft om het contract tussentijds op te zeggen. Is dat het geval, dan moet je afwegen of je toch niet wilt meewerken aan een tijdelijke wijziging van de opdracht. Je krijgt anders te maken met ingewikkelde contractwisselingsvraagstukken. Bovendien heb je pas bij een reële dreiging van opzegging het recht om werktijdverkorting aan te vragen voor schoonmakers die objecten niet meer kunnen schoonmaken.
  Weten of jouw klant het contract tussentijds op mag zeggen? De cao-helpdesk van OSB checkt je contract en inkoopvoorwaarden gratis op de beëindigingsmogelijkheden!
 6. Sluiting van objecten: zijn schoonmaakbedrijven verplicht om werknemers dan over te plaatsen?
  Als er nog – voldoende – werk op andere objecten is, dan zou het advies zijn inderdaad laat de werknemer op een ander object werken. Houdt daarbij wel rekening met eventuele reiskostenvergoeding (art. 34 lid 3 cao) als de werknemer verder weg wordt geplaatst.

 7. Kan een opdrachtgever zo maar opzeggen wegens het coronavirus?
  Uiteraard kan een opdrachtgever altijd opzeggen om welke reden dan ook indien het contract (voor bepaalde tijd) een opzegbevoegdheid aan de opdrachtgever geeft om (tussentijds) op te zeggen. Daar kan hij ook gebruik van maken als u niet meewerkt aan de werkvermindering wegens het Coronavirus. Weten of dat ook in uw situatie wel kan, laat dan uw contract en/of verkoop- of inkoopvoorwaarden checken. Dat kan via onze cao-helpdesk!
  Mocht opzegging contractueel mogelijk zijn dan wilt u dat wellicht voorkomen door mee te werken aan de tijdelijke wijziging van de opdracht tot schoonmaken. Vervolgens kunt u bezien of er dan voldoende aanleiding is om ten aanzien van die werkvermindering (waar u onder dreiging van algehele opzegging in toestemt) werktijdverkorting aan te vragen.